W dniu 30 grudnia 2020 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wydał zarządzenie nr 18/2020 w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Poniżej prezentujemy Państwu jednolity tekst ww. zarządzenia i regulaminu .