W załączonych poniżej plikach PDF znajdują się oświadczenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o stanie kontroli zarządczej za lata 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.