Rzecznik dyscypliny finansów publicznych prowadzi rejestr czynności sprawdzających i postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.