Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozstrzyga sprawy w zakresie czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonych w art. 5-18c ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).

W skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku wchodzą:

  • Przewodniczący,
  • Zastępca Przewodniczącego,
  • ośmiu członków.

Tryb powołania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji orzekającej przy regionalnej izbie obrachunkowej określa ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkowie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko przepisom prawa. Kadencja Komisji trwa 4 lata.