Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń

     Danuta Zbierska - Naczelnik Telefon: 58 320-86-26
e-mail: danuta.zbierska@gdansk.rio.gov.pl
     Grażyna Boszko Telefon: 58 765-99-83
     Kamila Draszawka Telefon: 58 771-84-80
     Róża Dułak Telefon: 58 765-99-81
     Adriana Gadomska Telefon: 58 765-99-84
     Małgorzata Gadzała Telefon: 58 765-99-84
     Małgorzata Kufel Telefon: 58 765-99-81
     Ewa Małyszko Telefon: 58 765-99-82
     Michał Prusinowski Telefon: 58 765-99-83
     Marta Swacińska Telefon: 58 320-86-27
     Dorota Żarska–Sacharczuk Telefon: 58 765-99-82

Każdemu pracownikowi WIAS przypisano poszczególne jednostki samorządu terytorialnego,
które zawarte zostały w poniższym załączniku.