Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Dostęp do poszczególnych podstron serwisu umożliwia MENU zlokalizowane po lewej stronie.

Zostało ono podzielone na 6 kategorii głównych:

  • Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
  • Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
  • Działalność Izby
  • Informacje
  • Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
  • Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku

Kategoria: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - zawiera podstawowe informacje o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w tym: dane kontaktowe, status prawny Izby, majątek Izby, strukturę organizacyjną Izby, ramowy plan pracy Izby i sprawozdanie z jego wykonania, kodeks etyki Izby oraz logo Izby. Znajdują się tutaj podstawowe informacje dotyczące Kolegium Izby i Składów Orzekających Izby oraz wykaz jednostek samorządu. Publikowane są tutaj również informacje dotyczące przeprowadzanych w Izbie kontroli zewnętrznych i kontroli zarządczej Izby.

Kategoria: Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku - zawiera informacje o działalności oraz organizacji poszczególnych komórek organizacyjnych Izby - Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń, Biura Izby, Księgowości oraz Kadr, BHP, Pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

W kategorii: Działalność Izby - udostępniane są informacje dotyczące bieżących działań merytorycznych komórek organizacyjnych Izby w tym:

- działalność nadzorcza obejmuje terminarz posiedzeń Kolegium Izby, wyniki badania uchwał, rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium Izby i dane statystyczne z działalności nadzorczej,

­- działalność opiniodawcza zawiera publikowane na bieżąco uchwały składów orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

- działalność informacyjna zawiera publikowane na bieżąco najistotniejsze stanowiska, pisma, wyjaśnienia i formularze służące wymianie informacji,

­- działalność kontrolna zawiera wystąpienia pokontrolne z przeprowadzanych przez Izbę kontroli,

- wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów finansów publicznych zawiera publikowane na bieżąco udzielane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku wyjaśnienia w tych kwestiach.

W kategorii: Informacje - znajdują się komunikaty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o realizowanych i planowanych szkoleniach Izby, o sposobie udostępniania informacji publicznej w Izbie, o rejestrach i ewidencjach Izby, o ofertach pracy, stażach, praktykach i wolontariacie, o ogłaszanych przetargach i redakcji BIP.

W kategorii: Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku - umieszczone zostały podstawowe informacje o działalności Regionalnej Komisji Orzekająca przy RIO w Gdańsku, jej dane adresowe i kontaktowe oraz informacje o rejestrach przez nią prowadzonych.

W kategorii: Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku- znajdują się podstawowe informacje o działalności Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku, dane adresowe oraz informacje o rejestrach prowadzonych przez Rzecznika.

Ponadto w Biuletynie znajduje się Licznik odwiedzin, który rejestruje każde wejście na stronę BIP RIO w Gdańsku oraz Wyszukiwarka. Wyszukiwarka znajduje się w prawnym górnym rogu serwisu i pozwala na odnalezienie w tekstach i załączonych plikach informacji poprzez wpisanie szukanego słowa. Można też zapoznać się z Mapą biuletynu.

Część dokumentów udostępnionych na stronie BIP RIO w Gdańsku zapisana została w formacie PDF. Aby otworzyć taki plik należy na swoim komputerze zainstalować dowolny bezpłatny program umożliwiający odczyt plików w tym formacie.