Poniżej prezentujemy Państwu jednolity tekst regulaminu organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Obowiązująca obecnie postać regulaminu organizacyjnego została wprowadzona w życie na mocy uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 320/r122/I/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią załączonych dokumentów.