Posiedzenia Kolegium odbywają sie w siedzibie Izby w Gdańsku w odstępach 2-tygodniowych.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Kolegium może wyznaczyć inny termin posiedzenia.

Na tej stronie zamieszczane są informacje o najbliższym terminie posiedzenia Kolegium oraz o wykazie uchwał i zarządzeń, które będą przedmiotem badania.
Lista badanych uchwał i zarządzeń jest publikowana około 1 tygodnia przed planowanym posiedzeniem Kolegium i na bieżąco aktualizowana.


Powyższe Izba traktuje jako spełnienie wymogu wynikającego z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych tj. umożliwienia przedstawicielowi podmiotu, którego sprawa jest rozpartywana, uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium.

Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 26.09.2022 r.

l.p.

jednostka

uchwała / zarządzenie

data wpływu

nr

organu

z dnia

1

Bobowo

XXXII/243/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

2

Bobowo

XXXII/244/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

3

Borzytuchom

59/22

Wójt

2022.08.30

2022.09.06

4

Borzytuchom

62/22

Wójt

2022.09.08

2022.09.15

5

Brusy

130/22

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.05

6

Brusy

139/22

Burmistrz

2022.09.08

2022.09.14

7

Bytów

200/2022

Burmistrz

2022.08.26

2022.09.02

8

Bytów

203/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.06

9

Cedry Wielkie

72/22

Wójt

2022.08.25

2022.09.02

10

Cewice

97/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.13

11

Chmielno

95/2022

Wójt

2022.09.06

2022.09.06

12

Chmielno

95a/2022

Wójt

2022.09.01

2022.09.02

13

Chmielno

95B.2022

Wójt

2022.08.25

2022.09.09

14

Chmielno

97/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.09

15

Choczewo

105/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

16

Choczewo

111/2022

Wójt

2022.09.08

2022.09.15

17

Chojnice

125/22

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.02

18

Chojnice

133/22

Burmistrz

2022.09.12

2022.09.15

19

Chojnice

 XXXV/617/2022

Rada Gminy

2022.08.29

2022.09.02

20

Chojnice

XXXV/616/2022

Rada Gminy

2022.08.29

2022.09.01

21

Chojnice

XXXV/618/2022

Rada Gminy

2022.08.29

2022.09.01

22

Chojnice

XXXV/619/2022

Rada Gminy

2022.08.29

2022.09.01

23

Chojnice

F/192/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.12

24

Czarna Dąbrówka

XXXVIII/450/2022

Rada Gminy

2022.09.08

2022.09.15

25

Czarna Dąbrówka

127/2022

Wójt

2022.08.23

2022.09.02

26

Czarna Dąbrówka

128/2022

Wójt

2022.08.24

2022.09.05

27

Czarna Woda

VIII/80/2022

Burmistrz

2022.09.01

2022.09.02

28

Czarna Woda

VIII/85/2022

Burmistrz

2022.09.05

2022.09.09

29

Czarna Woda

VIII/86/2022

Burmistrz

2022.09.09

2022.09.09

30

Czarne

0050.139.2022

Burmistrz

2022.08.24

2022.08.30

31

Czarne

0050.151.2022

Burmistrz

2022.09.08

2022.09.14

32

Czarne

0007.47.2022

Rada Miasta i Gminy

2022.09.07

2022.09.12

33

Czarne

0007.48.2022

Rada Miasta i Gminy

2022.09.07

2022.09.12

34

Czersk

981/22

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.02

35

Człuchów

XLIII.363.2022

Rada Gminy

2022.09.12

2022.09.15

36

Człuchów

XLIII.364.2022

Rada Gminy

2022.09.12

2022.09.15

37

Człuchów

69/2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.06

38

Damnica

101/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

39

Debrzno

157.929.2022

Burmistrz

2022.09.05

2022.09.08

40

Debrzno

166.938.2022

Burmistrz

2022.09.12

2022.09.13

41

Debrzno

169.941.2022

Burmistrz

2022.09.15

2022.09.15

42

Debrzno

57.LXIV.2022

Rada Miasta i Gminy

2022.08.26

2022.09.15

43

Dębnica Kaszubska

114/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.07

44

Dębnica Kaszubska

117/2022

Wójt

2022.09.08

2022.09.13

45

Dzierzgoń

1010/2022

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.05

46

Dzierzgoń

1011/2022

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.05

47

Dzierzgoń

1021/2022

Burmistrz

2022.09.06

2022.09.13

48

Dzierzgoń

1022/2022

Burmistrz

2022.09.06

2022.09.13

49

Gardeja

 XLI/278/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.05

50

Gardeja

475/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.07

51

Gdańsk

1670/22

Prezydent Miasta

2022.08.30

2022.09.07

52

Gdańsk

1672/22

Prezydent Miasta

2022.08.30

2022.09.07

53

Gdańsk

1783/22

Prezydent Miasta

2022.08.31

2022.09.07

54

Gdańsk

1784/22

Prezydent Miasta

2022.08.31

2022.09.07

55

Gdańsk

1785/22

Prezydent Miasta

2022.08.31

2022.09.07

56

Gdańsk

1786/22

Prezydent Miasta

2022.08.31

2022.09.07

57

Gdańsk

1822/22

Prezydent Miasta

2022.09.01

2022.09.07

58

Gdańsk

1844/22

Prezydent Miasta

2022.09.07

2022.09.07

59

Gdańsk

1845/22

Prezydent Miasta

2022.09.07

2022.09.07

60

Gdynia

5457/22/VIII/K

Prezydent Miasta

2022.09.01

2022.09.05

61

Gdynia

5487/22/VIII/K

Prezydent Miasta

2022.09.13

2022.09.14

62

Gdynia

XLIV/1349/22

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.02

63

Gdynia

XLIV/1350/22

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.08

64

Gdynia

XLIV/1357/22

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.02

65

Gdynia

XLIV/1386/22

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.02

66

Główczyce

XLI/355/22

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

67

Główczyce

XLI/356/22

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

68

Główczyce

XLI/363/22

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

69

Główczyce

XLI/364/22

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

70

Główczyce

23/Z/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.12

71

Gniew

135/22

Burmistrz

2022.09.01

2022.09.06

72

Gniew

137/22

Burmistrz

2022.09.08

2022.09.14

73

Gniew

LI/446/22

Rada Miasta i Gminy

2022.08.31

2022.09.05

74

Gniew

LI/447/22

Rada Miasta i Gminy

2022.08.31

2022.09.05

75

Gniewino

XXXVIII/313/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.07

76

Gniewino

XXXVIII/314/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

77

Hel

43/0050/2022

Burmistrz

2022.09.09

2022.09.15

78

Jastarnia

200/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.09

79

Jastarnia

208/2022

Burmistrz

2022.09.09

2022.09.12

80

Kaliska

81/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.05

81

Kaliska

86/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.14

82

Karsin

XXXII/274/22

Rada Gminy

2022.09.01

2022.09.02

83

Karsin

V/335/22

Wójt

2022.09.02

2022.09.12

84

Kartuzy

LX/596/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

85

Kartuzy

LX/600/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

86

Kartuzy

LX/609/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

87

Kartuzy

LX/610/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

88

Kartuzy

LX/611/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

89

Kartuzy

LX/612/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

90

Kępice

79/2022

Burmistrz

2022.08.29

2022.09.05

91

Kobylnica

201/2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.06

92

Kobylnica

205/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.07

93

Koczała

56/2022

Wójt

2022.09.06

2022.09.07

94

Koczała

57/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.13

95

Kolbudy

L/407/22

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

96

Kolbudy

L/408/22

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

97

Kolbudy

L/409/22

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

98

Kolbudy

109/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

99

Kolbudy

111/2022

Wójt

2022.09.05

2022.09.14

100

Kołczygłowy

XXXVII/343/2022

Rada Gminy

2022.08.29

2022.09.05

101

Kołczygłowy

XXXVII/344/2022

Rada Gminy

2022.08.29

2022.09.05

102

Kołczygłowy

103/2022

Wójt

2022.09.15

2022.09.21

103

Kołczygłowy

92/2022

Wójt

2022.08.24

2022.09.02

104

Kołczygłowy

97/2022

Wójt

2022.08.29

2022.09.08

105

Konarzyny

98/2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.06

106

Kosakowo

LXXVI/562/2022

Rada Gminy

2022.09.08

2022.09.13

107

Kosakowo

LXXVI/563/2022

Rada Gminy

2022.09.08

2022.09.13

108

Kosakowo

LXXVI/564/2022

Rada Gminy

2022.09.08

2022.09.13

109

Kosakowo

LXXVII/568/2022

Rada Gminy

2022.09.12

2022.09.13

110

Kosakowo

LXXVII/569/2022

Rada Gminy

2022.09.12

2022.09.13

111

Kosakowo

142/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.13

112

Kościerzyna

0050.122.2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.05

113

Kościerzyna

0050.124.2022

Burmistrz

2022.09.09

2022.09.09

114

Kościerzyna

IX/393/22

Rada Gminy

2022.09.09

2022.09.13

115

Kościerzyna

IX/394/22

Rada Gminy

2022.09.09

2022.09.13

116

Kościerzyna

 LVI/492/22

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.02

117

Kościerzyna

LVI/491/22

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.02

118

Kościerzyna

56/2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.02

119

Kościerzyna

61/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.14

120

Krokowa

0050.225.2022

Wójt

2022.08.29

2022.09.02

121

Krynica Morska

74/2022

Burmistrz

2022.09.09

2022.09.14

122

Kwidzyn

XL/251/22

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

123

Kwidzyn

XL/252/22

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

124

Kwidzyn

XL/257/22

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

125

Kwidzyn

XL/258/22

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

126

Kwidzyn

119/22

Wójt

2022.09.12

2022.09.15

127

Lębork

107/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.07

128

Lichnowy

XXXVIII/297/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

129

Lichnowy

XXXVIII/298/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.07

130

Lichnowy

111/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.07

131

Linia

93/2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.05

132

Linia

96/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.14

133

Lipnica

100/2022

Wójt

2022.08.18

2022.09.02

134

Lipnica

106/2022

Wójt

2022.08.29

2022.09.07

135

Lipusz

81/2022

Wójt

2022.08.22

2022.09.07

136

Lipusz

84/2022

Wójt

2022.08.29

2022.09.08

137

Lubichowo

XLVIII/309/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.02

138

Lubichowo

XLVIII/310/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

139

Lubichowo

73/2022

Wójt

2022.08.29

2022.09.02

140

Luzino

XXXII/483/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

141

Luzino

XXXII/484/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.02

142

Luzino

XXXII/488/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.02

143

Luzino

XXXII/489/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.02

144

Luzino

XXXII/490/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.02

145

Luzino

50/2022

Wójt

2022.09.01

2022.09.07

146

Łęczyce

LVIII/61/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

147

Łęczyce

LVIII/62/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

148

Łęczyce

LVIII/68/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

149

Łęczyce

0050.81.2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

150

Malbork

XLIX/402/2022

Rada Miasta

2022.09.08

2022.09.13

151

Malbork

XLIX/403/2022

Rada Miasta

2022.09.08

2022.09.08

152

Malbork

XLIX/404/2022

Rada Miasta

2022.09.08

2022.09.13

153

Malbork

XLIX/405/2022

Rada Miasta

2022.09.08

2022.09.13

154

Malbork

XLIX/407/2022

Rada Miasta

2022.09.08

2022.09.13

155

Malbork

XLIX/409/2022

Rada Miasta

2022.09.08

2022.09.13

156

Malbork

70/2022

Wójt

2022.09.14

2022.09.14

157

Miastko

743/VIII/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.07

158

Mikołajki Pomorskie

60/2022

Wójt

2022.09.02

2022.09.06

159

Mikołajki Pomorskie

64/2022

Wójt

2022.09.07

2022.09.07

160

Miłoradz

XL.270.2022

Rada Gminy

2022.09.05

2022.09.06

161

Miłoradz

XL.271.2022

Rada Gminy

2022.09.05

2022.09.06

162

Miłoradz

52.2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.13

163

Morzeszczyn

XXXVI/224/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

164

Morzeszczyn

XXXVI/225/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.05

165

Morzeszczyn

XXXVI/226/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

166

Morzeszczyn

XXXVI/227/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

167

Morzeszczyn

XXXVI/228/2022

Rada Gminy

2022.08.31

2022.09.06

168

Morzeszczyn

51/2022

Wójt

2022.09.01

2022.09.08

169

Morzeszczyn

52/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.14

170

Morzeszczyn

53/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.14

171

Nowa Karczma

99/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

172

Nowa Wieś Lęborska

XLVIII/526/22

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.06

173

Nowa Wieś Lęborska

W-100/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.15

174

Nowa Wieś Lęborska

W-99/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

175

Nowy Dwór Gdański

1340

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.06

176

Nowy Dwór Gdański

1347

Burmistrz

2022.09.06

2022.09.13

177

Nowy Dwór Gdański

386/LIII/2022

Rada Miasta

2022.08.30

2022.09.02

178

Nowy Dwór Gdański

387//LIII/2022

Rada Miasta

2022.08.30

2022.09.02

179

Nowy Staw

371/LI/2022

Rada Miasta

2022.08.30

2022.09.01

180

Nowy Staw

372/LI/2022

Rada Miasta

2022.08.30

2022.09.05

181

Osieczna

WGO.0050.56.2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.05

182

Osiek

46/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.08

183

Ostaszewo

89/2022

Wójt

2022.09.05

2022.09.12

184

Ostaszewo

92/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.14

185

Parchowo

XXXIII.292.2022

Rada Gminy

2022.08.26

2022.08.31

186

Parchowo

120.2022

Wójt

2022.08.03

2022.09.07

187

Parchowo

125.2022

Wójt

2022.08.29

2022.09.05

188

Parchowo

130.2022

Wójt

2022.09.06

2022.09.13

189

Pelplin

200/2022

Burmistrz

2022.08.29

2022.09.06

190

Pelplin

207/2022

Burmistrz

2022.09.12

2022.09.14

191

Potęgowo

168/2022

Wójt

2022.08.30

2022.09.02

192

Powiat bytowski

194/662/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.13

2022.09.13

193

Powiat chojnicki

734/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.01

2022.09.02

194

Powiat chojnicki

735/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.01

2022.09.02

195

Powiat człuchowski

LI/300/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.02

196

Powiat człuchowski

LI/301/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.02

197

Powiat gdański

651/2022

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.05

198

Powiat gdański

653/2022

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.05

199

Powiat lęborski

462/2022

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

200

Powiat malborski

404/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.02

2022.09.06

201

Powiat nowodworski

114/2022

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.07

202

Powiat nowodworski

119/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.06

2022.09.07

203

Powiat nowodworski

120/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.06

2022.09.07

204

Powiat nowodworski

123/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.13

2022.09.14

205

Powiat pucki

472

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.05

206

Powiat słupski

XLV/428/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

207

Powiat słupski

XLV/429/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

208

Powiat słupski

XLV/430/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

209

Powiat słupski

XLV/431/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

210

Powiat słupski

XLV/432/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

211

Powiat słupski

XLV/433/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

212

Powiat słupski

XLV/434/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

213

Powiat słupski

XLV/435/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

214

Powiat słupski

117/2022

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.06

215

Powiat starogardzki

140/872/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.08

2022.09.13

216

Powiat sztumski

311/2022

Zarząd Powiatu

2022.08.26

2022.09.02

217

Powiat tczewski

XLVIII/275/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.01

218

Powiat tczewski

XLVIII/276/2022

Rada Powiatu

2022.08.30

2022.09.05

219

Powiat tczewski

227/652/2022

Zarząd Powiatu

2022.09.01

2022.09.07

220

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/440/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

221

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/441/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

222

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/442/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

223

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/443/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

224

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/444/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

225

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/445/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

226

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/446/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

227

Powiat wejherowski

VI/XXXIII/447/22

Rada Powiatu

2022.09.02

2022.09.07

228

Powiat wejherowski

VI/594/22

Zarząd Powiatu

2022.08.30

2022.09.05

229

Powiat wejherowski

VI/595/22

Zarząd Powiatu

2022.09.02

2022.09.08

230

Powiat wejherowski

VI/596/22

Zarząd Powiatu

2022.09.02

2022.09.08

231

Powiat wejherowski

VI/597/22

Zarząd Powiatu

2022.09.02

2022.09.08

232

Prabuty

LIV/348/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.02

233

Prabuty

LIV/349/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

234

Prabuty

LIV/350/2022

Rada Miasta

2022.08.31

2022.09.07

235

Pruszcz Gdański

153/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.06

236

Pruszcz Gdański

154/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.06

237

Pruszcz Gdański

162/2022

Burmistrz

2022.09.12

2022.09.15

238

Pruszcz Gdański

XLIII/72/2022

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

239

Pruszcz Gdański

XLIII/73/2022

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

240

Pruszcz Gdański

XLIII/74/2022

Rada Gminy

2022.09.02

2022.09.07

241

Pruszcz Gdański

153/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.15

242

Pruszcz Gdański

155/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.15

243

Przechlewo

698/2022

Wójt

2022.09.09

2022.09.14

244

Przywidz

60/2022

Wójt

2022.09.08

2022.09.09

245

Pszczółki

57/22

Wójt

2022.08.30

2022.09.06

246

Pszczółki

63/22

Wójt

2022.09.09

2022.09.09

247

Pszczółki

65/22

Wójt

2022.09.12

2022.09.13

248

Pszczółki

67/22

Wójt

2022.09.14

2022.09.15

249

Puck

117/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.07

250

Puck

119/2022

Burmistrz

2022.09.05

2022.09.06

251

Puck

120/2022

Burmistrz

2022.09.05

2022.09.06

252

Puck

124/2022

Burmistrz

2022.09.09

2022.09.15

253

Puck

XLIX/85/22

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.05

254

Puck

XLIX/86/22

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.02

255

Puck

201/22

Wójt

2022.08.30

2022.09.09

256

Reda

FN.60.2022

Burmistrz

2022.08.30

2022.09.06

257

Reda

FN.61.2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.06

258

Reda

FN.63.2022

Burmistrz

2022.09.08

2022.09.12

259

Reda

FN.62.2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.08

260

Reda

 LI/510/2022

Rada Miasta

2022.08.30

2022.09.06

261

Reda

LI/509/2022

Rada Miasta

2022.08.30

2022.09.06

262

Rumia

1560/291/2022

Burmistrz

2022.08.26

2022.09.02

263

Rumia

1565/296/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.06

264

Ryjewo

88/22

Wójt

2022.08.31

2022.09.06

265

Rzeczenica

100/2022

Wójt

2022.09.08

2022.09.14

266

Rzeczenica

97

Wójt

2022.08.26

2022.09.05

267

Rzeczenica

98/2022

Wójt

2022.09.01

2022.09.08

268

Sadlinki

46/22

Wójt

2022.08.24

2022.09.02

269

Sadlinki

49/22

Wójt

2022.09.05

2022.09.13

270

Sierakowice

114/2022

Wójt

2022.08.31

2022.09.07

271

Skarszewy

179/SG/2022

Burmistrz

2022.09.05

2022.09.06

272

Skórcz

71/2022

Burmistrz

2022.08.31

2022.09.02

273

Skórcz

75/2022

Burmistrz

2022.09.08

2022.09.12

274

Skórcz

77/2022

Burmistrz

2022.09.12

2022.09.15

275

Skórcz

60/2022

Wójt

2022.08.25

2022.09.02

276

Skórcz

62/2022

Wójt

2022.09.12

2022.09.15

277

Słupsk

670/BM/2022

Prezydent Miasta

2022.08.31

2022.09.07

278

Słupsk

LI/584/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.02

279

Słupsk

LI/586/2022

Rada Gminy

2022.08.30

2022.09.02

280

Słupsk

LI/590/2022

Rada Gminy

2022.08.30