W załączeniu skan pisma w przedmiotowej sprawie otrzymany z Ministerstwa Finansów, Funduszy i polityki regionalnej, z dnia 27.02.2021 r.