Pismo Pana Piotra Pełki Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DMP-1.52.25.2020.RZ z dnia 7 maja 2020 r. dotyczące informacji nt. dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, która została zawarta w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.