Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 049/r122/I/17 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za 2016 rok, w tym planu kontroli.