Procedura sprostowania omyłki pisarskiej w dokumencie planistycznym WPF przedstawiona została w załączonym pliku w formacie PDF.

Prośby o sprostowanie omyłek pisarskich należy przesyłać przy pomocy załączonego wzoru pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej.