Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36,

 80-853 Gdańsk

( Prezes: (58)346-22-22, centrala: (58)301-86-45, fax: (58)346-25 -15

Gdańsk, dnia 21 lutego 2012 r.

WIAS- 0604/ 9 /2012

                       

                                                                                              Panie / Panowie

                                                                                              Wójtowie, Burmistrzowie,

                                                                                              Prezydenci, Starostowie

                                                                                              gmin i powiatów,

                                                                                              Marszałek

                                                                                              województwa pomorskiego.

 

 

            W nawiązaniu do pisma nr KRIR/MB/420/2012 Pana Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych (skan pisma w załączeniu), które w dniu 8 lutego 2012 r. wpłynęło do Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie przypomina, że na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zasięgania opinii właściwej miejscowo Izby Rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

            Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gdansk.rio.gov.pl w zakładce Informacje/Komunikaty.

           

                                                                                                          Z poważaniem