Kolegium Izby w Gdańsku składa się z przewodniczącego, którym jest Prezes Izby oraz z 9 członków powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Przewodnicząca:        P. Luiza Budner-Iwanicka 58 301-86-45

Członkowie:

 

                                   P. Roman Fandrejewski 58 320-85-23
                                   P. Małgorzata Kopowicz 58 771-84-83
                                   P. Alicja Śrubkowska 58 320-85-51
                                   P. Anna Patyk 58 771-84-88
                                   P. Monika Panc  58 765-99-87
                                   P. Katarzyna Renke 58 320-85-33
                                   P. Marcin Nagórek 58 320-83-06
                                   P. Adam Kuczyński 58 771-84-81
                                   P. Angelika Nejmant 58 771-84-82

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego przypisane każdemu członkowi kolegium ujęte zostały w poniższym załączniku.