Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku » Wyniki kontroli zewnętrznych

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

 

Szanowni Państwo.

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w latach 2012 i 2013 wraz z możliwością pobrania szczegółowych informacji na temat ich wyników w postaci plików PDF.

 • W dniu 26 kwietnia 2012 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak 402-62/12 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.

 • W okresie od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 15 marca 2013 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie „Wykonania budżetu państwa w 2012 w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe”.
  W dniu 10 kwietnia 2013 r. pismem nr I.dz. RIO/DK/30594/2013 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił kontrolującemu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

  Poniżej w załączonych plikach w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LPG-4100-004-01/2013 P/13/010 obrazujące jej wyniki oraz udzieloną odpowiedź Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

  PDF- Wystąpienie pokontrolne NIK.
  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK.

 • Od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku przeprowadził kontrolę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie:

  1.     Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

  2.     Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3.     Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4.     Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli znak 102013110051PRO001 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli ZUS.

 • W okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w zakresie „Prawidłowości wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków”.
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w dniu 11 października 2013 r. otrzymała od kontrolującego wystąpienie pokontrolne z dnia 8 października 2013 r. wraz z „Stanowiskiem wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem”.
  Dnia 8 listopada 2013r. w odpowiedzi na powyższe Stanowisko Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił odpowiedzi  Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

   

  Poniżej prezentujemy Państwu w załączonych plikach w formacie PDF informacje o przebiegu kontroli Departamentu Kontroli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

   

      1. PDF - Wystąpienie pokontrolne znak DKSiW-WKiN-093-4/2013 z dnia 8 października 2013 r.

      2. PDF - Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem
  znak DKSiW-WKiN-093-4/2013 z dnia 8 października 2013 r.

      3. PDF - Odpowiedź nr BI.0811/2/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.
  Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 • W dniu 8 października 2015 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak O4.421.78.2015 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.

   

 • W okresie od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie „Wykonania budżetu państwa w 2015".

  W dniu 29 marca 2016 r. pismem nr LGD.410.001.003.2016 P/16/001 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wystąpienie pokontrolne.

  W dniu 12 kwietnia 2016 r. pismem nr DK/603/in/24/2016 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił kontrolującemu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

                        

  Następnie w dniu 9 czerwca 2016r. pismem nr DK/603/in/33/2016 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzieliła kolejnej odpowiedzi i przesłała zarządzenie Nr 8/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, zmienionego: zarządzeniem nr 30/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., zarządzeniem nr 4/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. i zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

   

  Poniżej w załączonych plikach w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LGD.410.001.003.2016 P/16/001 obrazujące jej wyniki oraz udzielone odpowiedzi Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


  PDF- Wystąpienie pokontrolne NIK.
  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 12 kwietnia 2016 r.

  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 9 czerwca 2016 r.

 

  Załączone dokumenty
    2012 rok protokół kontroli archiwum zakładowego (371.7kB)        
    2013 rok wystąpienie pokontrolne NIK (890.6kB)        
    2013 rok odpowiedz Prezesa RIO na wystapienie pokontrolne NIK (54.3kB)        
    2013 rok protokół kontroli ZUS (390kB)        
    Odpowiedź RIO na zalecenia MAiC (180.5kB)        
    Stanowisko MAiC wobec zastrzeżeń RIO (215.4kB)        
    Wystąpienie pokontrolne MAiC (1.6MB)        
    2016 rok - Wystapienie pokontrolne NIK (6.1MB)        
    2016 rok - Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 12-04-2016 r. (2.3MB)        
    2016 rok - Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 09-06-2016 r. (390.2kB)        
    Protokół kontroli archiwum zakładowego 2015 (287.2kB)        
  Redaktor: Marcin Tessmer Źródło: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska
  Utworzony: 2013-12-30 08:10:00 Ostatnia zmiana: 2016-06-27 14:31:47