Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 

- rejestr  kancelaryjny korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr wyjaśnień udzielanych w trybie art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

- rejestr wniosków i korespondencji w sprawie udostępnienia informacji publicznej

- rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

- ewidencję tytułów wykonawczych

- ewidencję osób zatrudnionych i zwolnionych

- ewidencję zarządzeń Prezesa Izby

- ewidencję uchwał Kolegium Izby

- ewidencję uchwał składów orzekających

- rejestr zbiorów danych osobowych (dostępny do wglądu w pokoju nr 9 na parterze)

 

Zasady przygotowania oraz obiegu dokumentów w Izbie określa Instrukcja kancelaryjna Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


Archiwum Izby działa na podstawie Instrukcji, która określa organizację i zakres działania archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstającą w związku z działalnością Izby.

 

 

Redaktor: Marcin Tessmer Źródło: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska
Utworzony: 2013-06-06 11:04:28 Ostatnia zmiana: 2017-09-05 12:40:53