Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6484011
od 25 stycznia 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-12-15 15:42:49 Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 19.12.2017
  2017-12-12 14:04:58 Urząd Miasta i Gminy Czarna Woda
  2017-12-12 14:03:36 Urząd Gminy Lipusz
  2017-12-11 08:18:13 Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.11.2017
  2017-12-08 13:26:23 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  2017-12-04 15:54:25 Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 01.12.2017
  2017-12-04 13:10:59 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
  2017-12-01 14:29:45 Organizacja
  2017-12-01 10:14:02 Zwrot wypłaconej dotacji w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
  2017-12-01 09:51:21 Strona tytułowa