Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6570798
od 25 stycznia 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-02-21 09:13:34 Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 29.01.2018
  2018-02-20 15:35:06 Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 15.02.2018
  2018-02-19 14:01:17 Uchwała dotycząca dotowania niepublicznych placówek oświatowych.
  2018-02-19 14:00:57 Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2018-02-19 09:34:12 Strona tytułowa
  2018-02-16 16:56:33 Powierzenie spółce komunalnej realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych.
  2018-02-16 16:48:11 Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdawczość budżetowa w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie.
  2018-02-16 16:48:11 Szkolenie dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Sprawozdawczość budżetowa w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie.
  2018-02-16 09:38:26 Urząd Gminy Kościerzyna
  2018-02-14 09:42:35 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego inspektora kontroli gospodarki finansowej.