Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
Pomoc
Statystyki

6335412
od 25 stycznia 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-10-19 14:13:48 Pomoc rzeczowa przekazana przez powiat na rzecz ochotniczej straży pożarnej.
  2017-10-19 14:11:07 Podatek od nieruchomości od żłobka - najem lokalu od osoby fizycznej.
  2017-10-18 13:23:06 Organizacja
  2017-10-16 08:39:02 Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.10.2017
  2017-10-13 14:43:28 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
  2017-10-13 14:41:28 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
  2017-10-13 10:20:09 Lista uchwał i zarządzeń, które będą badane na posiedzeniu Kolegium w dniu 19.10.2017
  2017-10-11 14:54:21 Urząd Gminy Skórcz
  2017-10-06 15:09:10 Informacja miesięczna 7/8/9/2017
  2017-10-06 07:56:20 Standard identyfikacji wizualnej (Logo) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku