Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6684167
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2005-04-01 09:20:25   Redaktor   Utworzenie
  2005-04-01 09:28:08   Redaktor   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2005-04-01 09:28:18   Redaktor  
  2005-04-01 09:33:56   Redaktor  
  2005-04-01 09:34:27   Redaktor  
  2005-04-01 09:35:10   Redaktor  
  2005-04-01 09:35:47   Redaktor  
  2005-04-01 09:36:08   Redaktor  
  2005-04-06 14:15:44   Redaktor  
  2005-04-06 14:20:30   Redaktor  
  2005-04-06 15:10:18   Redaktor  
  2005-04-12 10:25:10   Redaktor  
  2005-04-13 12:16:23   Redaktor  
  2005-04-13 12:20:05   Redaktor  
  2005-04-26 11:42:44   Redaktor  
  2005-04-26 11:45:15   Redaktor  
  2005-04-26 11:48:53   Redaktor  
  2005-04-26 11:52:33   Redaktor  
  2005-04-26 13:56:50   Redaktor  
  2005-04-26 14:05:41   Redaktor  
  2005-04-26 14:09:48   Redaktor  
  2005-04-26 14:13:00   Redaktor  
  2005-06-03 14:56:51   Redaktor   w kategorii "Informacje" dodano "ogłoszenia o zamównieniu publicznym"
  2005-06-03 14:57:21   Redaktor  
  2005-06-28 13:49:50   Redaktor   podanie informacji o nowej podkategorii "Informacje bieżące"
  2006-02-10 14:00:55   Redaktor   zmiana w kategorii "Rio w Gdańsku"
  2013-12-16 09:40:30   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-12-16 10:08:28   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-04-28 07:54:04   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-01-08 15:00:31   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-01-08 15:03:43   Marcin Tessmer   Aktualizacja