Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683129
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2005-04-01 09:15:25   Redaktor   Utworzenie
  2005-04-01 09:16:48   Redaktor   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2005-04-01 09:27:58   Redaktor  
  2005-04-25 15:26:55   Administrator  
  2005-04-26 09:44:16   Redaktor  
  2005-04-26 09:47:03   Redaktor  
  2006-09-22 13:47:24   Iwona Drozdz  
  2007-02-27 14:44:30   Administrator  
  2007-02-27 14:47:15   Administrator  
  2007-02-27 14:52:07   Administrator  
  2008-05-19 14:26:12   Administrator   Aktualizacja
  2010-09-28 10:43:00   Administrator   Aktualizacja
  2010-09-28 10:43:49   Administrator   Aktualizacja
  2010-09-28 10:44:02   Administrator   Aktualizacja
  2010-09-28 10:44:49   Administrator   Aktualizacja
  2013-06-13 08:27:10   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-06-13 08:29:32   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-12-23 08:06:09   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 13:46:50   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 14:11:56   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-15 09:34:39   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-16 15:04:18   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-03-30 15:18:14   Marcin Tessmer   Aktualizacja