Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6570830
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2016-01-05 14:50:39   Marcin Tessmer   Utworzenie
  2016-01-05 15:36:41   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Regulamin_zamowien_do_30000_EURO" w pozycji nr 1
  2016-01-05 15:37:39   Marcin Tessmer   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2016-01-05 16:06:31   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-15 12:53:24   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-15 12:56:26   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Regulamin_zamowien_do_30000_EURO"
  2016-06-15 12:56:26   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Regulamin_zamowien_do 30000_EURO" w pozycji nr 1
  2016-06-15 12:56:28   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-03-03 15:36:40   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-03-03 15:38:00   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Regulamin_zamowien_do 30000_EURO"
  2017-03-03 15:38:01   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Regulamin_zamowien_do 30000_EURO" w pozycji nr 1
  2017-03-03 15:38:02   Marcin Tessmer   Aktualizacja