Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683090
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2013-09-23 08:10:00   Marcin Tessmer   Utworzenie
  2013-12-30 12:57:24   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2012 rok protokół kontroli archiwum zakładowego" w pozycji nr 1
  2013-12-30 12:57:24   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2013 rok wystąpienie pokontrolne NIK" w pozycji nr 2
  2013-12-30 13:01:35   Marcin Tessmer   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2013-12-30 13:02:46   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-03 15:00:59   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-03 15:02:28   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2013 rok Protokół kontroli ZUS" w pozycji nr 3
  2014-01-03 15:02:29   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-03 15:02:47   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-03 15:03:48   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-15 15:34:49   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "2013 rok Protokół kontroli ZUS"
  2014-01-15 15:34:49   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2013 rok protokół kontroli ZUS" w pozycji nr 3
  2014-01-15 15:34:52   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-15 15:35:22   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-24 13:28:45   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Odpowiedź RIO na zalecenia MAiC" w pozycji nr 4
  2014-01-24 13:28:45   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Stanowisko MAiC wobec zastrzeżeń RIO" w pozycji nr 5
  2014-01-24 13:28:46   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Wystąpienie pokontrolne MAiC" w pozycji nr 6
  2014-01-24 13:28:48   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-24 13:41:45   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-28 09:23:32   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2013 rok odpowiedz Prezesa RIO na wystapienie pokontrolne NIK" w pozycji nr 3
  2014-01-28 09:23:33   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-28 09:27:06   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-28 09:33:20   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-04-19 15:36:58   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-04-19 15:48:04   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2016 rok wystapienie pokontrolne NIK" w pozycji nr 8
  2016-04-19 15:48:05   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2016 rok odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK" w pozycji nr 9
  2016-04-19 15:48:10   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-04-19 15:49:03   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-04-19 15:52:24   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-05-30 12:57:27   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Protokół kontroli archiwum zakładowego 2015" w pozycji nr 10
  2016-05-30 12:57:33   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-05-30 13:16:04   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-27 14:19:51   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-27 14:29:53   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2016 rok wystapienie pokontrolne NIK" na "2016 rok - Wystapienie pokontrolne NIK"
  2016-06-27 14:29:53   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "2016 rok odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK" na "2016 rok - Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 12-04-2016 r."
  2016-06-27 14:29:53   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "2016 rok - Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 09-06-2016 r." w pozycji nr 10
  2016-06-27 14:29:55   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-27 14:31:47   Marcin Tessmer   Aktualizacja