Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683091
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2013-06-13 11:52:07   Marcin Tessmer   Utworzenie
  2013-06-13 13:19:39   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2012" w pozycji nr 1
  2013-06-13 13:19:39   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2011" w pozycji nr 2
  2013-06-13 13:36:10   Marcin Tessmer   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2013-06-14 13:02:08   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2012"
  2013-06-14 13:02:08   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2011"
  2013-06-14 13:02:08   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2012" w pozycji nr 1
  2013-06-14 13:02:09   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2011" w pozycji nr 2
  2013-06-14 13:02:10   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-05-07 11:27:27   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-05-07 11:30:30   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2013" w pozycji nr 1
  2014-05-07 11:30:31   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-03-06 11:10:24   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oswiadczenie za rok 2013" na "Oświadczenie za rok 2013"
  2015-03-06 11:10:24   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oswiadczenie za rok 2012" na "Oświadczenie za rok 2012"
  2015-03-06 11:10:24   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oswiadczenie za rok 2011" na "Oświadczenie za rok 2011"
  2015-03-06 11:10:26   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-03-17 15:32:32   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2014" w pozycji nr 1
  2015-03-17 15:32:33   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-03-17 15:33:03   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-03-18 13:20:10   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2014"
  2015-03-18 13:20:10   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2014" w pozycji nr 1
  2015-03-18 13:20:11   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-03-16 10:00:50   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oswiadczenie za rok 2015" w pozycji nr 1
  2016-03-16 10:00:52   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-03-16 10:01:19   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-03-15 08:15:38   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2017-03-15 08:16:39   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie za rok 2016" w pozycji nr 1
  2017-03-15 08:16:39   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oswiadczenie za rok 2015" na "Oświadczenie za rok 2015"
  2017-03-15 08:16:39   Marcin Tessmer   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Oswiadczenie za rok 2014" na "Oświadczenie za rok 2014"
  2017-03-15 08:16:42   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2018-03-02 09:03:35   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie za rok 2017" w pozycji nr 1
  2018-03-02 09:03:36   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2018-03-02 09:04:11   Marcin Tessmer   Aktualizacja