Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683103
od 25 stycznia 2005

Historia zmian artykułu
  2013-05-31 14:56:12   Marcin Tessmer   Utworzenie
  2013-05-31 14:58:37   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI" w pozycji nr 1
  2013-05-31 14:58:37   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE" w pozycji nr 2
  2013-05-31 14:59:58   Marcin Tessmer   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2013-06-03 11:41:03   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2013-06-03 15:13:29   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-14 13:03:43   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-23 13:32:14   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI"
  2014-01-23 13:32:14   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE"
  2014-01-23 13:32:15   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI" w pozycji nr 1
  2014-01-23 13:32:15   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE" w pozycji nr 2
  2014-01-23 13:32:16   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-01-23 13:32:53   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-02-25 11:52:57   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2014-02-25 11:56:53   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI"
  2014-02-25 11:56:53   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE"
  2014-02-25 11:56:53   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI" w pozycji nr 1
  2014-02-25 11:56:53   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE" w pozycji nr 2
  2014-02-25 11:56:54   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2015-11-19 14:22:58   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-13 12:49:58   Marcin Tessmer   Aktualizacja
  2016-06-15 13:14:50   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI"
  2016-06-15 13:14:50   Marcin Tessmer   Usunięto załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE"
  2016-06-15 13:14:50   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz PRAKTYKANCI" w pozycji nr 1
  2016-06-15 13:14:50   Marcin Tessmer   Dodano załącznik o nazwie "Formularz WOLONTARIUSZE" w pozycji nr 2
  2016-06-15 13:14:52   Marcin Tessmer   Aktualizacja