Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku .

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Horowski, michal.horowski@gdansk.rio.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 7659985. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku usytuowany jest Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 36. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku usytuowana jest na parterze i pierwszym piętrze w w/w budynku. Budynek ten wyposażony jest w windę poruszającą się pomiędzy pierwszym a piątym piętrem. Nie ma technicznych możliwości i nie ma windy pomiędzy przyziemiem a parterem, co stanowi utrudnienie dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu się. Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, jedno bezpośrednio przed budynkiem a drugie przed budynkiem na ostatnim miejscu parkingowym.

W razie bieżącej potrzeby dostępu do siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  dla osób z trudnościami w poruszaniu się pomimo braku windy pomiędzy przyziemiem a parterem wejście do budynku jest możliwe. Osoba zainteresowana przy pomocy pracownika ochrony budynku powiadamia wyznaczonego pracownika Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, który schodzi do osoby zainteresowanej. Osoba na wózku inwalidzkim wprowadzana jest przez pracownika ochrony. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przychodzi do osoby na wózku i jeżeli sprawa na to pozwala załatwia sprawę na miejscu albo w razie takiej potrzeby dla załatwienia sprawy osoba zainteresowana jest wprowadzana do siedziby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: brak dostępności tłumacza migowego na miejscu i online. 

Aplikacje mobilne

Brak dostępnych aplikacji.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij