Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685753
od 25 stycznia 2005
Współpraca naukowa » Konferencje Wersja do druku

 

III Międzynarodowa

 Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego

 

pt. „Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa.

Bilans nadziei i postulaty na przyszłość

 

Informacje ogólne

 

Międzynarodowa Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem, ułatwiającym wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z problematyką finansów i prawa finansowego samorządów lokalnych.

Dostrzegając autentyczną potrzebę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki oraz praktyki w poszukiwaniu rozwiązań trudnych ze swej natury zagadnień, jak również mając na uwadze efekt synergii, który towarzyszy takim przedsięwzięciom, organizatorzy oraz współorganizatorzy mają przyjemność zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Finansów Samorządu Terytorialnego pod tytułem pt. „Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa  bilans nadziei i postulaty na przyszłość oraz na

Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego Samorządu Terytorialnego, pt. „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, w polityce regionalnej Unii  Europejskiej”. International Conference on the Financial Law of Local Government. “The Financing Law of Local Government in the European Union regional policy”, które odbędą się w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego, w dniu 16 kwietnia 2018r.

    Cieszy nas w szczególności fakt, iż dyskusję oraz problematykę, będącą przedmiotem nadchodzącej Konferencji, obejmującą wszak także silne nurty europejskie, poszerzą wybitni przedstawiciele nauki prawa finansowego z Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej, a zatem krajów, które podobnie jak Rzeczpospolita Polska, przeszły ciężar transformacji, gromadząc unikalne doświadczenia oraz opracowując własne rozwiązania.

    Jesteśmy przekonani, iż zagadnienia, pytania oraz problemy prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego, zgłoszone przez partnerów społecznych, w tym: Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej i wskazane wśród problemów Konferencji, umożliwią przedstawicielom nauki i praktyki wnikliwą analizę i dyskusję. W szczególności zaś opracowania naukowe na ich temat oraz głosy w dyskusji, doprowadzą do wymiernych efektów w postaci przedstawienia sposobów rozwiązań zgłaszanych problemów lub kierunku ich wyjaśnienia.

 

Proponowana szczegółowa tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętego prawa finansowego samorządu terytorialnego oraz tematykę zgłoszoną przez partnerów społecznych, to jest jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe je grupujące.

 

Więcej  informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji: https://prawo.ug.edu.pl/centrum

 

Rada Programowa Konferencji

 

   1. Prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

   2. Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

   3. Prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

   4. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

   5. Prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier

   6. Prof. doc. JUDr. Petr Mrkyvka, Ph.D.

   7. Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

   8. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

   9. Luiza Budner-Iwanicka  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

 10. Dr Tomasz Sowiński  Kierownik Centrum PSiPFL UG

 

 

            Odpowiedzi na dodatkowe Państwa pytania i pomoc w sprawach indywidualnych udzielają :

dr Tomasz Sowiński       - (58) 523 28 63, 601 229 090 – partnerzy, partnerzy społeczni, patroni

dr Edward Juchniewicz   - (58) 523 28 65, 502 990 449 – uczestnicy krajowi i zagraniczni

 

 

Załączone dokumenty
  PROBLEMATYKA KONFERENCJI (468.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Luiza Budner- Iwanicka, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2017-12-01 09:22:54, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2017-12-01 09:47:18, Ostatnia zmiana: 2018-01-30 13:17:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 503