CENTRUM

PRAWA SAMORZĄDOWEGO I PRAWA FINANSÓW LOKALNYCH

UNIWERSYTETU   GDAŃSKIEGO

 

Gdańsk, 27.07.2017.

Szanowni Państwo,

    zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w realizację kolejnej edycji projektu badawczego „samorząd 21”, przez nadesłanie aktualnej problematyki z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, a w szczególności dotyczących finansowania i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, która stanowi dla Państwa problemy, budzi wątpliwości interpretacyjne, czy takiej, dla której, zdaniem Państwa, brakuje właściwych instrumentów prawnych. Czekamy na wskazaną problematykę oraz Państwa opinie i postulaty w tym zakresie.

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego powstało z myślą, aby nauka i praktyka znalazły wspólną przestrzeń prezentacji swoich potrzeb, problemów, dorobku. By mogła nastąpić symbioza tych dziedzin. Ich przenikanie i wzajemne wsparcie. Aby połączyć sferę nauki i praktyki, wiedzy specjalistycznej i rzeczywistych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.

Tak zrodziła się idea realizacji projektu badawczego Finansów i Prawa Finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego - „samorząd 21” prowadzonego przez Centrum. W poszczególnych swych etapach projekt będzie miał wyznaczony temat przewodni, którym w roku 2014 były Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych”, w roku 2016: „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, a Europejska Karta Samorządu Lokalnego”, a w roku 2018: „Finanse samorządu terytorialnego w 20 lat po reformie administracyjnej państwa – bilans nadziei i postulaty na przyszłość”

Temat projektu nie ogranicza jego uczestników, jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych w zakresie zgłaszanej do projektu tematyki. Zaproponowany temat jest przewodni, a nie jedyny, więc w niczym nie krępuje ani zgłaszających problematykę, jak i tych, którzy będą ją opracowywać.

            Główną ideą projektu badawczego dotyczącego finansów samorządu terytorialnego i NGO’s, jest powiązanie sfery nauki i praktyki. Ma to miejsce poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego oraz z samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

            W założeniu Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych realizacja Projektu daje możliwość przełożenia dorobku nauki prawa finansowego naukowców i praktyków biorących udział w Projekcie na praktykę działania jst i NGO’sów w przestrzeni finansów publicznych. Przede wszystkim w swoisty sposób „wymusza” na uczestnikach naukowych Projektu zajęcie się dokładnie tymi problemami, które zgłosiły jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

Centrum stara się pozyskać do opracowania wskazanej problematyki, nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale także praktyków, na co dzień zajmujących się sprawami finansów publicznych na szczeblu lokalnym, choćby z racji pełnionych funkcji w instytucjach publicznych zajmujących się wsparciem, nadzorem, czy kontrolą nad sprawowaniem swych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie finansów publicznych i nie tylko.

 

 

 

Należy żywić nadzieje, że wszelkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego skorzystają z niego przekazując nam swe problemy. Cykliczne konferencje organizowane przez Centrum i zaprzyjaźnione instytucje[1], będą autentyczną płaszczyzną spotkań, dyskusji, wypracowywania opinii i stanowisk w najistotniejszych kwestiach dotyczących prawa finansów publicznych samorządu terytorialnego.

Przede wszystkim zaś w sposób praktyczny będą stanowić wsparcie dla samorządów, dając opinie prawne, opracowania rozwiązania wielu aktualnych istotnych problemów i bolączek, z jakimi borykają się samorządy w przestrzeni prawa finansowego.

Bardzo proszę Państwa o zaangażowanie się w projekt badawczy i nadsyłanie na adres Centrum  /w pasku na dole strony/ aktualnej problematyki z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, które stanowią dla Państwa problem, budzą wątpliwości, czy po prostu Was interesują.

Będziemy zobowiązani, jeśli nadeślą Państwo swe pytania do końca września 2017 roku.

My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, by przekazać je do wszystkich uczelni w kraju i nie tylko oraz uzyskać możliwie najwięcej opracowań dla nadesłanych zagadnień, które mogą pomóc Państwu w Waszej codziennej pracy i zmaganiach z problematyką finansów publicznych i prawa finansowego.

Opracowania nadesłanych przez Państwa problemów zostaną wydane w publikacji naukowej, będącej swoistym zbiorem porad i opinii prawnych z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego.

 

 

dr Tomasz Sowiński

Kierownik

Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych

 Uniwersytetu Gdańskiego

i Projektu badawczego Finanse i Prawo Finansowe Jednostek Samorządu Terytorialnego -  „samorząd 21”

 

 

 

Problematykę, zapytania, propozycje tematów prosimy kierować na adres baltycka@prawo.ug.edu.pl

ewentualnie na adres lub fax podane w stopce pisma

 [1] Zwłaszcza Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,  z ramienia UKSW Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii oraz Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wspierani przez naukowców z całej Polski, oraz praktyków zajmujących się tą tematyką z racji pełnienia swych obowiązków w instytucjach publicznych, a wśród nich Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, doradcy finansowi i podatkowi, a także zaprzyjaźnione katedry prawa finansowego z Uniwersytetów w Brnie i Koszycach.