Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy najistotniejsze informacje na temat elektronicznego sposobu przekazywania aktów prawnych do nadzoru Izby.

 

Przed dokonaniem pierwszej wysyłki aktu w formie elektronicznej do nadzoru Izby uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującym dokumentem:

Kliknij link aby pobrać: „Instrukcja przesyłania aktów prawnych do nadzoru RIO”

 

Ponadto, zapraszamy także Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dobrych praktyk w zakresie formatowania dokumentów tekstowych w pakietach biurowych (jak MS Word, OpenOffice), z których następnie przenosicie Państwo uchwały/zarządzenia do edytora aktów prawnych XML. Sposób przygotowania dokumentów ma istotne znaczenie dla czasochłonności przygotowania aktu w formie elektronicznej do publikacji / do nadzoru.

Kliknij link aby pobrać: „Zasady formatowania dokumentów”

 

 

System wsparcia nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nad aktami prawnymi JST (E-Nadzór) udostępnia oddzielne formularze elektroniczne do wysyłki aktów prawnych podlegających nadzorowi Kolegium Izby oraz wniosków o wydanie opinii przez składy orzekające Izby.

 

Wyżej wymienione formularze zamieszczone są na „Module Komunikacyjnym” wspierającym publikację Państwa aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a do którego dostęp możliwy jest bezpośrednio z programu LEGISLATOR, albo poprzez stronę internetową https://nowe.upe.com.pl.

 

Ponadto informujemy, że wszystkie dokumenty nadzorcze RIO w Gdańsku, czyli: uchwały Kolegium, notatki z uwagami oraz opinie Składów Orzekających wysyłane są do Państwa na skrytki podawcze ESP w systemie E-PUAP.

 

Wsparciem dla Państwa w zakresie ww. spraw są informatycy RIO w Gdańsku, z którymi proszę się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pod następującymi numerami telefonów:

Michał Horowski, tel. 58 765 99 85

Marcin Tessmer:  tel. 58 765 99 86

albo mailem na adres: informatyk@gdansk.rio.gov.pl

 

Kontakt do producenta systemu Legislator i modułu komunikacyjnego:

ABC PRO Sp. z o.o.

Infolinia / pomoc: 801 044 102
infolinia / pomoc dla tel. kom. +48 (22) 379 09 00
email: 
biuro@abcpro.pl