Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683765
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Dane statystyczne działalności nadzorczej » 2016 Wersja do druku

Dane statystyczne działalności nadzorczej za 2016 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w poniższych tabelach przedstawia informacje o ilości badanych uchwał i zarządzeń oraz o ilości najczęściej występujących nieprawidłowości stwierdzonych podczas badania nadzorczego w 2016 roku

 

 

Tabela 1  - Informacja o ilości uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, związku powiatów  zbadanych w 2016 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku

 

Tabela 2  - Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, związku powiatów  w 2016 roku

 

Tabela 3  - Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych, związku powiatów  w 2016 roku

 

Tabela 4  - Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety  jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, związku powiatów w 2016 roku

 

Tabela 5  - Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych, związku powiatów  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian w 2016 roku

 

Tabela 6  - Zestawienie ilościowe wyników badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych, związku powiatów w sprawie absolutorium w 2016 roku

 

Tabela 7  - Zestawienie ilościowe wyników badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem budżetowych, zmieniających budżet, w sprawie absolutorium i wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian w 2016 roku

 

 

Załączone dokumenty
  Tabela_1 (356.1kB) pobierz pokaż
  Tabela_2 (358.4kB) pobierz pokaż
  Tabela_3 (352.7kB) pobierz pokaż
  Tabela_4 (352.6kB) pobierz pokaż
  Tabela_5 (358.4kB) pobierz pokaż
  Tabela_6 (376.4kB) pobierz pokaż
  Tabela_7 (351.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: 2017-04-20 11:21:42, Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2017-04-21 11:21:45, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2017-04-21 11:26:02, Ostatnia zmiana: 2017-04-21 11:26:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 280