Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686522
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2017 » kontrola problemowa

Artykuły
  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku
  Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich
  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie
  Szkoła Podstawowa im. dra A. Majkowskiego w Nowej Karczmie
  Zespół Zakładów Obsługi Miasta Helu
  Zespół Szkół w Kołczygłowach
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie
  Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
  Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. zo.o.
  Urząd Miasta Rumi
  Starostwo Powiatowe w Człuchowie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach
  Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu
  Gdańskie Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku
  Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 30 w Gdańsku
  Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku
  XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy w Gdańsku
  Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
  Zespół Szkół w Straszynie
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach
  Zespół Szkół w Siemianicach
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Dworze Gdańskim