Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686464
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Posiedzenia Kolegium » Archiwum rozstrzygnięć nadzorczych z posiedzeń Kolegium w latach ubiegłych » Kolegia z 2015 roku

Artykuły
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 21.12.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 17.12.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 10.12.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 26.11.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 12.11.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 29.10.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 14.10.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 01.10.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 17.09.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 03.09.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 20.08.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 06.08.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 09.07.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 23.07.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 25.06.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 08.06.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 28.05.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 14.05.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 29.04.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 16.04.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 01.04.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.03.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 18.03.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.02.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.02.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 22.01.2015
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 08.01.2015