W dniu 17 września 2018 roku Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wydał zarządzenie nr 15/2018 w sprawie wprowadzenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO. Regulamin wszedł w życie z dniem 17 września 2018 r.

Poniżej prezentujemy Państwu jednolity tekst regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO w formacie PDF.