Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683764
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2016 » kontrola problemowa

Artykuły
  Urząd Miasta i Gminy Żukowo
  Urząd Miasta i Gminy Skarszewy
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie
  Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu
  Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie
  Związek Gmin Wierzyca
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie
  Zespół Szkół w Tuchomiu
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
  Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej
  Straż Miejska w Pucku
  Urząd Gminy Cedry Wielkie
  Zespół Szkół w Sulęczynie
  Pucki Klub Malucha
  Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie
  Związek Międzygminny Zatoki Puckiej w Pucku
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu
  Zespół Szkół Publicznych w Skórczu