Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686466
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2016 » kontrola kompleksowa » powiaty grodzkie Wersja do druku

Urząd Miasta Gdyni

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 17 czerwca 2016 r. kontrolę kompleksową miasta Gdyni.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 17 czerwca 2016 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Prezydentowi.

Celem kontroli – obejmującej lata: 2012 - 2015 – zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miasta i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

 

Dnia 31 sierpnia 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2016 r. z zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego nr WK/0804/28/1/K/1/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniu 22 września 2016 r. postanowiło oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Gdyni do  wniosku  zawartego w pkt 5 wystąpienia pokontrolnego.

 

Załączone dokumenty
  UM Gdyni (771.7kB) pobierz pokaż
  zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego (95.5kB) pobierz pokaż
  199_p212_I_16 (430.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Ewelina Bębenek, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ewelina Bębenek, Data wprowadzenia: 2016-10-04 13:53:16, Zatwierdził do publikacji: Ewelina Bębenek, Data publikacji 2016-10-04 13:56:59, Ostatnia zmiana: 2016-10-04 13:57:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1131