Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685653
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Archiwum » Szkolenia zrealizowane w 2015 roku

Artykuły
  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
  Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych
  1. Projekt uchwały budżetowej JST na 2016 rok. 2. Projekt WPF JST na 2016 rok i lata następne. 3. Nieprawidłowości stwierdzane w wyniku działalności kontrolnej RIO w Gdańsku.
  Uchwały podatkowe na rok 2016 - wybrane zagadnienia.
  Sprawozdawczość budżetowa z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za II kwartał 2015 roku
  Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za II kwartał 2015 roku
  Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego
  Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej obowiązujące jednostki samorządu terytorialnego od 1 kwietnia 2015 r.
  Zamówienia publiczne dla jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane aspekty praktyczne: aktualny stan prawny, wzorce i błędy, dyscyplina finansów publicznych – odpowiedzialność.
  Dostęp do informacji publicznej w praktyce – aspekty prawne
  Finansowanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Finansowanie realizacji inwestycji samorządowych: spółka komunalna, obligacje przychodowe
  Finansowanie zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Sprawozdawczość finansowa za rok 2014 w jednostkach samorządu terytorialnego
  Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014 roku
  Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych dla jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014 roku