Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683860
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2015 » kontrola problemowa

Artykuły
  Urząd Miasta Pruszcz Gdański
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym
  Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
  Urząd Miasta i Gminy Czarne
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej
  Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
  Przedszkole w Potęgowie
  Urząd Gminy Pruszcz Gdański
  Szkoła Podstawowa w Szarłacie
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
  Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Stężycy
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
  Urząd Gminy Sadlinki
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie
  Przedszkole Miejskie im. Jacka i Agatki w Człuchowie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie
  Gminny Zespół Oświaty w Choczewie
  Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie
  Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
  Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjnych Szkół w Stężycy
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach
  Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie