Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685704
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność nadzorcza » Posiedzenia Kolegium » Archiwum rozstrzygnięć nadzorczych z posiedzeń Kolegium w latach ubiegłych » Kolegia z 2012 roku

Artykuły
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.12.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 06.12.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 29.11.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 22.11.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 08.11.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 25.10.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 10.10.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 27.09.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 13.09.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 30.08.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 14.08.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 02.08.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 19.07.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.07.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 21.06.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 06.06.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 24.05.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 12.01.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 26.01.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 09.02.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 22.02.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 08.03.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 21.03.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 05.04.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 12.04.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 26.04.2012
  Wyniki badania uchwał i zarządzeń na posiedzeniu Kolegium z dnia 10.05.2012