Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683848
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2014 » kontrola problemowa

Artykuły
  Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
  Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu
  Zespół Ekonomiczno- Administarcyjnych Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie
  Urząd Miasta Chojnice
  Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim
  Biuro Obsługi Szkół w Starej Kiszewie
  Zespół Szkół w Ostaszewie
  Zespół Szkół w Gardei
  Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach
  Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
  Urząd Miasta i Gminy Brusy
  Zespół Szkół w Sadlinkach
  Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
  Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie
  Urząd Gminy Smołdzino
  Urząd Gminy Cedry Wielkie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku