Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Kolorowy pasek

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

 

Szanowni Państwo.

Poniżej prezentujemy Państwu wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w latach od 2012 do 2018 wraz z możliwością pobrania szczegółowych informacji na temat ich wyników w postaci plików PDF.

 • W dniu 26 kwietnia 2012 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak 402-62/12 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.

 • W okresie od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 15 marca 2013 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie „Wykonania budżetu państwa w 2012 w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe”.
  W dniu 10 kwietnia 2013 r. pismem nr I.dz. RIO/DK/30594/2013 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił kontrolującemu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

  Poniżej w załączonych plikach w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LPG-4100-004-01/2013 P/13/010 obrazujące jej wyniki oraz udzieloną odpowiedź Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

  PDF- Wystąpienie pokontrolne NIK.
  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK.

 • Od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku przeprowadził kontrolę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie:

  1.     Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

  2.     Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3.     Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4.     Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli znak 102013110051PRO001 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli ZUS.

 • W okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w zakresie „Prawidłowości wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków”.
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w dniu 11 października 2013 r. otrzymała od kontrolującego wystąpienie pokontrolne z dnia 8 października 2013 r. wraz z „Stanowiskiem wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem”.
  Dnia 8 listopada 2013r. w odpowiedzi na powyższe Stanowisko Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił odpowiedzi Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

   

  Poniżej prezentujemy Państwu w załączonych plikach w formacie PDF informacje o przebiegu kontroli Departamentu Kontroli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

   

      1. PDF - Wystąpienie pokontrolne znak DKSiW-WKiN-093-4/2013 z dnia 8 października 2013 r.

      2. PDF - Stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem
  znak DKSiW-WKiN-093-4/2013 z dnia 8 października 2013 r.

      3. PDF - Odpowiedź nr BI.0811/2/2013 z dnia 8 listopada 2013 r.
  Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 • W dniu 8 października 2015 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak O4.421.78.2015 obrazujący jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.

   

 • W okresie od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie „Wykonania budżetu państwa w 2015".

  W dniu 29 marca 2016 r. pismem nr LGD.410.001.003.2016 P/16/001 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wystąpienie pokontrolne.

  W dniu 12 kwietnia 2016 r. pismem nr DK/603/in/24/2016 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzielił kontrolującemu odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

                        

  Następnie w dniu 9 czerwca 2016r. pismem nr DK/603/in/33/2016 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku udzieliła kolejnej odpowiedzi i przesłała zarządzenie Nr 8/2016 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, zmienionego: zarządzeniem nr 30/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., zarządzeniem nr 4/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. i zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

   

  Poniżej w załączonych plikach w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LGD.410.001.003.2016 P/16/001 obrazujące jej wyniki oraz udzielone odpowiedzi Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


  PDF- Wystąpienie pokontrolne NIK.
  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 12 kwietnia 2016 r.

  PDF- Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 9 czerwca 2016 r.

   

 • W dniach:  17 września 2018 r., 19 września 2018 r., 20 września 2018 r., 24 września 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku przeprowadził kontrolę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie:
      1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
      2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
      3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
      4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli znak 102018090168PRO001 obrazujący jej wyniki.

  PDF- Protokół kontroli ZUS.  

 • W dniu 30 września 2019 r. Archiwum Państwowe w Gdańsku przeprowadziło kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi.
  W załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu protokół kontroli archiwum zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku znak 04.421.49.2019 z dnia 29.11.2019 r. wraz z wystąpieniem pokontrolnym nr 04.421.49.2019 z dnia 6 lutego 2020 r. obrazujące jej wyniki.

  PDF - Protokół kontroli archiwum zakładowego.
  PDF - Wystąpienie pokontrolne.

 • W okresie od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w zakresie "Wykonania budżetu państwa w 2019 i wykonania planu finansowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku".
  W dniu 16 marca 2020 r. pismem nr LGD.410.001.10.2020 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli P/20/001.

  Poniżej w załączonym pliku w formacie PDF prezentujemy Państwu wystąpienie pokontrolne znak LGD.410.001.10.2020 obrazujące jej wyniki kontroli w zakresie "Wykonania budżetu państwa w 2019 i wykonania planu finansowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku".

  PDF - Wystąpienie pokontrolne NIK.

Załączniki

2012 rok protokół kontroli archiwum zakładowego (371.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013 rok wystąpienie pokontrolne NIK (890.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013 rok odpowiedz Prezesa RIO na wystapienie pokontrolne NIK (54.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2013 rok protokół kontroli ZUS (390kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź RIO na zalecenia MAiC (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stanowisko MAiC wobec zastrzeżeń RIO (215.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wystąpienie pokontrolne MAiC (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016 rok - Wystapienie pokontrolne NIK (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016 rok - Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 12-04-2016 r. (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2016 rok - Odpowiedź Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 09-06-2016 r. (390.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół kontroli archiwum zakładowego 2015 (287.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokol_kontroli_ZUS (585.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół kontroli z dnia 29-11-2019 (884.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wystąpienie pokontrolne z dnia 06-02-2020 (391kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 16-03-2020 (782.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kierownik Biura Beata Futyma-Suska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Tessmer
Data wprowadzenia:2013-12-30 08:10:00
Opublikował:Marcin Tessmer
Data publikacji:2013-12-30 13:01:21
Ostatnia zmiana:2020-03-24 12:30:29
Ilość wyświetleń:15110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij