Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6684201
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych » Informacje ogólne Wersja do druku

 Szanowni Państwo,

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.561) zobowiązana jest udzielać wyjaśnień, na pisemny wniosek podmiotu wskazanego w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w sprawie stosowania przepisów o finansach publicznych, w szczególności z zakresu określonego w art. 11 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Poniżej prezentujemy Państwu wymagania formalne wniosku o udzielanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych:

1) wniosek winien być złożony na formularzu, którego wzór udostępniliśmy Państwu w dolnej części niniejszej strony,

2) wniosek winien być podpisany przez kierownika jednostki, jego zastępcę lub inną osobę upoważnioną przez kierownika jednostki,

3) wniosek nie może dotyczyć prośby o wskazanie sposobu rozwiązania konkretnej i indywidualnej sprawy.

Udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek nastąpi po przedstawieniu przez wnioskującego stanu faktycznego oraz stanu prawnego, na tle których zrodziły się wątpliwości, proponowanego rozwiązania sprawy, ze wskazaniem podstawy prawnej takiego rozwiązania, zaopiniowanego przez obsługę prawną właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz jasnego wskazania zaistniałych wątpliwości.

Udzielanie wyjaśnień będzie następowało w kolejności wpływających do Izby wniosków w terminie określonym w art. 244 ust. 1 w związku z art. 237 § 1 KPA.

Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie informuje, że udzielane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku wyjaśnienia nie będą wiążące dla wnioskującego o udzielenie wyjaśnienia, jak również dla Kolegium Izby.

 

 

Załączone dokumenty
  FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ (204.9kB) pobierz pokaż
  FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ (49.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kierownik Biura Beata Futyma-Suska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Tessmer, Data wprowadzenia: 2013-06-10 12:47:41, Zatwierdził do publikacji: Marcin Tessmer, Data publikacji 2013-06-10 13:44:29, Ostatnia zmiana: 2016-06-15 13:03:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 7274