Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

           

            Roman Fandrejewski

 

Zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 

            Grzegorz Garbacz     

            Katarzyna Skierka

 

Siedziba Rzecznika dyscypliny finansów publicznych znajduje się w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk.