Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6623759
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2013 » kontrole kompleksowe » powiaty grodzkie Wersja do druku

Urząd Miasta Gdańsk

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1113) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) w okresie od dnia 2 stycznia 2013r. do dnia 31 maja 2013r. kontrolę kompleksową miasta Gdańska.

 

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 31 maja 2013r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Prezydentowi.

Celem kontroli - obejmującej lata: 2009 - 2012 - zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Miasta Gdańska i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

Dnia 13 sierpnia 2013r. do Regionalnej Izby Obrachunkowe w Gdańsku wpłynęły zastrzeżenia Prezydenta  Miasta Gdańska do wniosków zawartych w punktach:  1, 4, 5 i 9 wystąpienia pokontrolnego  WK.0804/1/K/26/31520/2013 z dnia 26 lipca 2013r. kontroli kompleksowej Miasta Gdańska

 

         Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowe w Gdańsku uchwałą Nr 204/p211/I/13 z dnia 29 sierpnia 2013r. postanowiło oddalić zastrzeżenia do punktów: 1, 4, 5 i 9 wystąpienia pokontrolnego  

 

Załączone dokumenty
  UM Gdańsk (461.2kB) pobierz pokaż
  zastrzeżenia Miasta Gdańska (689.2kB) pobierz pokaż
  Uch Nr 204_p211_I_13 (1.6MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Monika Ehm, Data wytworzenia: 2013-09-09 10:17:32, Wprowadził do systemu: Monika Ehm, Data wprowadzenia: 2013-09-09 10:17:42, Zatwierdził do publikacji: Monika Ehm, Data publikacji 2013-09-09 11:05:56, Ostatnia zmiana: 2013-09-09 12:18:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2150