Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686517
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2013 » kontrole problemowe

Artykuły
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie
  Szkoła Podstawowa w Trzepowie
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie
  Urząd Miasta i Gminy Czarne
  Urząd Miasta i Gminy Kartuzy
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku
  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu
  Urząd Miasta Słupsk
  Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Miejski Zarząd Portu Jastarnia
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie
  Gminne Przedszkole w Kołczygłowach
  Zakład Sportu, Kultury i Turystyki w Kościerzynie
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Polu