Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6685716
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Archiwum » Szkolenia zrealizowane w 2013 roku

Artykuły
  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.
  Najczęściej występujące nieprawidłowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach podległych j.s.t. stwierdzone podczas działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
  Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
  "Projekt uchwały budżetowej jst na 2014 rok" i "Projekt wieloletniej prognozy finansowej jst na 2014 rok i lata następne".
  Szkolenie warsztatowe z programu BESTI@
  Szkolenie warsztatowe z programu BESTI@
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za 2012 rok i sprawozdawczość z operacji finansowych
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za 2012 rok i sprawozdawczość z operacji finansowych
  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
  Zmiana przepisów dotyczących wieloletniej prognozy finansowej (Słupsk)
  Zmiana przepisów dotyczących wieloletniej prognozy finansowej (Gdańsk)
  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w jednostkach sektora finansów publicznych