W dniu 10 września 2012 roku Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wydał zarządzenie nr 13/2012 w sprawie wprowadzenia i stosowania standardów identyfikacji wizualnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Na jego podstawie wprowadzony został do obowiązkowego stosowania znak podstawowy czyli logo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku we wszelkiego rodzaju materiałach drukowanych i elektronicznych.

Jego wzór prezentujemy Państwu poniżej:

 

obrazek