Organizacja Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

 

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

    P. Józef Orłowski                              Przewodniczący

    P. Olga Leszczyńska                         Z-ca Przewodniczącego

 

Członkowie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

 

    P. Zygmunt Bach

    P. Luiza Budner-Iwanicka

    P. Ewa Kuczyńska

    P. Marian Kujawski

    P. Marcin Nagórek

    P. Alicja Sekuła    

    P. Alicja Śrubkowska

    P. Iwona Skrzypczyńska 

Organizacyjno-prawna i biurowa obsługa Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

    P. Ewelina Bębenek

    P. Monika Dylewska