Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6684137
od 25 stycznia 2005
Informacje » Szkolenia » Archiwum » Szkolenia zrealizowane w 2012 roku

Kategorie
  "Sprawozdawczość budżetowa na 2013 rok – zmiana rozporządzenia" (2)
Artykuły
  Problematyka związana z podejmowaniem uchwał przez jst w zakresie podatków i opłat lokalnych
  "Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok w świetle działalności nadzorczej RIO." i "Projekt uchwały JST w sprawie WPF na 2013 rok i lata następne."
  Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
  Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej
  Najczęściej występujące nieprawidłowości w jst i jednostkach podległych jst stwierdzone w wyniku działalności nadzorczej i kontrolnej RIO w Gdańsku
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku
  Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku
  Udzielanie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych o wartości do 14 tys. EURO.
  Zasady udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  Procedura absolutoryjna w jednostkach samorządu terytorialnego. Rola komisji rewizyjnej.
  Kontrola zarządcza i naruszenie przez jst dyscypliny finansów publicznych
  Szkolenie ze sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego za 2011 rok oraz sprawozdawczość z operacji finansowych.
  Zaproszenie na szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa jednostek podległych jednostkom samorządu terytorialnego za 2011 rok"
  Zaproszenie na szkolenie z zakresu zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.