Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686512
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2012 » kontrole kompleksowe » związki Wersja do druku

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej we Władysławowie

 

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 13 stycznia 2012r. kontrolę kompleksową Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej we Władysławowie.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 13 stycznia 2012r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Przewodniczącemu.

Celem kontroli obejmującej lata: 2008 - 2011, zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

 

 

 


 

 

W dniu 29 marca 2012r. wpłynęło do Regionalnej izby Obrachunkowej w Gdańsku zastrzeżenie Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej wniesione do wniosku nr 4, wystąpienia pokontrolnego WK.0804/ 3/K/ 55/26769/2012 z dnia 13 marca 2012r.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Uchwałą Nr 101_z116_I_12 z dnia 5 kwietnia 2012r. oddalił zastrzeżenie do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr WK.0804/3/K/55/26769/2012  z dnia 13 marca 2012 roku w zakresie wniosku w pkt 4 wystąpienia pokontrolnego.

Załączone dokumenty
  Związek Międzygminny Zatoki Puckiej (338.6kB) pobierz pokaż
  Uch Nr 101_z116_I_12 (179.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika WKGF Grzegorz Garbacz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Monika Ehm, Data wprowadzenia: 2012-04-13 10:33:12, Zatwierdził do publikacji: Monika Ehm, Data publikacji 2012-04-13 13:14:11, Ostatnia zmiana: 2012-04-13 13:14:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2321