Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686543
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2012 » kontrole kompleksowe » gminy

Artykuły
  Urząd Miasta i Gminy Debrzno
  Urząd Miasta i Gminy Sztum
  Urząd Gminy Wejherowo
  Urząd Gminy Cewice
  Urząd Miasta Skórcz
  Urząd Gminy Lipnica
  Urząd Gminy Suchy Dąb
  Urząd Gminy Sierakowice
  Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
  Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
  Urząd Miasta Władysławowo
  Urząd Miasta i Gminy Dzierzgoń
  Urząd Gminy Sulęczyno
  Urząd Gminy Dziemiany
  Urząd Miasta i Gminy Miastko
  Urząd Gminy Ryjewo
  Urząd Gminy Miłoradz
  Urząd Gminy Szemud
  Urząd Miasta i Gminy Bytów
  Urząd Gminy Liniewo
  Urząd Miasta Kępice
  Urząd Gminy Kolbudy
  Urząd Gminy Kosakowo
  Urząd Gminy Przechlewo
  Urząd Gminy Tuchomie
  Urząd Gminy Łęczyce
  Urząd Gminy Wicko
  Urząd Gminy Starogard Gdański
  Urząd Miasta Puck
  Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański