Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6683776
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Wystąpienia pokontrolne » 2012 » kontrole problemowe

Artykuły
  Zespół Szkół Publicznych w Skórczu
  Zespół Szkół w Cewicach
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
  Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
  Zespół Szkół w Mściszewicach
  Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
  Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku
  Urząd Miasta Człuchów
  Urząd Gminy Chmielno
  Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
  Zespół Szkół w Lisewie Malborskim
  Urząd Miasta i Gminy Pelplin
  Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
  Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewiu
  Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogradzie Gdańskim