Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
•  Informacje ogólne
•  Dane kontaktowe
•  Status prawny
•  Struktura organizacyjna
•  Ramowy plan pracy
•  Sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy
•  Kodeks etyki
•  LOGO - identyfikacja wizualna Izby
•  Regulamin Zamówień Publicznych
•  Kolegium Izby
•  Składy Orzekające
•  Wyniki kontroli zewnętrznych
•  Kontrola zarządcza
  Komórki organizacyjne RIO w Gdańsku
•  Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
•  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
•  Biuro Izby
•  Księgowość
•  Kadry, BHP, Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
  Działalność Izby
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność informacyjna
•  Działalność kontrolna
•  Wyjaśnienia w sprawach stosowania przepisów o finansach publicznych
  Informacje
•  Komunikaty
•  Szkolenia
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Rejestry i ewidencje
•  Oferty pracy
•  Staże, praktyki, wolontariat
•  Przetargi
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  e-Nadzór
•  Besti@
  Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Gdańsku
•  Dane adresowe i kontaktowe
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Rejestr
  Rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Gdańsku
•  Status prawny i zadania
•  Organizacja
•  Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
•  Rejestr
  Współpraca naukowa
•  Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Gdańskim
•  Projekty badawcze
•  Konferencje
Pomoc
Statystyki

6686519
od 25 stycznia 2005
Działalność Izby » Działalność kontrolna » Archiwum » 2010 » kontrole doraźne Wersja do druku

Urząd Gminy Malbork

 

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przeprowadził w okresie od dnia 2 do dnia 19 listopada 2010r., na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), kontrolę doraźną Urzędzie Gminy w Malborku.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole podpisanym przez obie strony w dniu 19 listopada 2010r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Pani Wójt.

Celem kontroli, obejmującej lata 2009 – 2010, było sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy oraz innych zadań w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, zgodnie z przepisem art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Załączone dokumenty
  UG Malbork (162.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika WKGF Grzegorz Garbacz, Data wytworzenia: 2011-02-22 14:08:54, Wprowadził do systemu: Monika Ehm, Data wprowadzenia: 2011-02-17 14:35:54, Zatwierdził do publikacji: Monika Ehm, Data publikacji 2011-02-22 14:09:54, Ostatnia zmiana: 2011-02-22 14:10:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2466